KINESITHERAPIE &
MANUELE THERAPIE

Bij elke klacht gaan we op zoek naar de oorzaak. Die kan van structurele, biochemische, energetische of mentaal-emotionele aard zijn of een combinatie ervan. We proberen een totaalbeeld te krijgen van de patiënt om een behandelplan op maat te kunnen opstellen.

Door een manueel lichamelijk onderzoek leggen we verbanden bloot tussen verschillende delen van het lichaam. Met die kennis, aangevuld met info over de voorgeschiedenis van de patiënt, kunnen we dan een behandelplan op maat opstellen.

Manuele therapie is een kinesitherapeutische behandeling om het natuurlijke genezingsproces en de mobiliteit van de patiënt te bevorderen en optimaal te laten verlopen.

De behandeling kan bestaan uit o.a.:

  • Mobilisaties, manipulatie van de gewrichten
  • Zenuw- en stretchingtechnieken, diepe dwarse fricties, triggerpuntbehandeling
  • Medische oefentherapie en trainingstherapie, bewegingsadvies, rug-en nekscholing

PROFESSIONAL APPLIED KINESIOLOGY (PAK)

Letterlijk vertaald betekent Applied Kinesiology (A.K.) ‘toegepaste spiertesten’: met specifieke spiertesten en het prikkelen van het zenuwstelsel (challenge) kunnen we een analyse maken van de lichaamsfuncties en functiestoornissen zoals spijsverteringsproblemen, hoofdpijn, spierpijnen, allergieën, vermoeidheid, enzovoort.

triad-of-health

A.K. is gebaseerd op de drie pijlers van de menselijke gezondheid:

  • Structuur/Fysiek
  • Voeding/Chemisch
  • Emotioneel/Mentaal

Deze 3 aspecten vormen samen de gezondheidsdriehoek (Triad of Health). Bij een goede gezondheid zijn deze 3 in evenwicht.