Skip to content

KINESITHERAPIE

Bij elke klacht gaan we op zoek naar de oorzaak. Die kan van structurele, biochemische, energetische of mentaal-emotionele aard zijn of een combinatie ervan. We proberen een totaalbeeld te krijgen van de patiënt om een behandelplan op maat te kunnen opstellen.

MANUELE THERAPIE &
OSTEOPATHISCHE TECHNIEKEN

Door een manueel lichamelijk onderzoek leggen we verbanden bloot tussen verschillende delen van het lichaam. Met die kennis, aangevuld met info over de voorgeschiedenis van de patiënt, kunnen we dan een behandelplan op maat opstellen.

Manuele therapie is een kinesitherapeutische behandeling om het natuurlijke genezingsproces en de mobiliteit van de patiënt te bevorderen en optimaal te laten verlopen.

De behandeling kan bestaan uit o.a.:

  • Mobilisaties, manipulatie van de gewrichten
  • Zenuw- en stretchingtechnieken, diepe dwarse fricties, triggerpuntbehandeling
  • Medische oefentherapie en trainingstherapie, bewegingsadvies, rug-en nekscholing

PROFESSIONAL APPLIED KINESIOLOGY (PAK)

Letterlijk vertaald betekent Applied Kinesiology (A.K.) ‘toegepaste spiertesten’: met specifieke spiertesten en het prikkelen van het zenuwstelsel (challenge) kunnen we een analyse maken van de lichaamsfuncties en functiestoornissen zoals spijsverteringsproblemen, hoofdpijn, spierpijnen, allergieën, vermoeidheid, enzovoort.

triad-of-health-green-2

A.K. is gebaseerd op de drie pijlers van de menselijke gezondheid:

  • Structuur/Fysiek
  • Voeding/Chemisch
  • Emotioneel/Mentaal

Deze 3 aspecten vormen samen de gezondheidsdriehoek (Triad of Health). Bij een goede gezondheid zijn deze 3 in evenwicht.

ACUPUNCTUUR

Acupunctuur is een holistische geneeswijze en vormt een onderdeel van de TCM (Traditional Chinese Medicine) waarvan de grondslag meer dan 2000 jaar geleden in China werd gelegd. Het is een patiëntvriendelijke therapie zonder nevenwerkingen voor het lichaam.

Er is heel wat wetenschappelijk bewijs van het gunstige effect van acupunctuur als complementaire therapie bij allerlei aandoeningen.

Aan de hand van specifieke vragen, observatie van het lichaam en de tong komen we tot een diagnose. Om het lichaam weer in evenwicht te herstellen, stellen we een individueel behandelplan op. Hoeveel  behandelingsbeurten nodig zijn hangt af van de ernst van het probleem.

De behandeling zelf bestaat uit het prikken van dunne acupunctuurnaaldjes op specifieke plaatsen op het lichaam. Het inprikken gebeurt zacht en is pijnloos. Soms schrijven we ter aanvulling van de behandeling ook kruiden, supplementen of voedingsadvies voor.

acupunctuur-2-1024x683

Voor een goede behandeling is inzage in de medische gegevens van de patiënt en de Westerse wetenschappelijke diagnose onontbeerlijk. De Westerse diagnose wordt steeds gesteld door de behandelende arts. Het is daarom aanbevolen dat de patiënt steeds contact houdt met zijn arts.

Algemene indicaties voor een acupunctuurconsult kunnen de volgende zijn:

  • Mechanische stoornissen: rug- en nekklachten, sportletsels, carpaal tunnelsyndroom,…
  • Neurologische stoornissen: facialis- en trigeminusneuralgie, uitval van perifere zenuwbanen,…
  • Interne stoornissen: hoofdpijnen, duizeligheid, migraine, doorbloedingsproblemen en orgaangerelateerde problemen.
  • Gynaecologische ondersteuning: infertiliteit, menstruele stoornissen, begeleiding tijdens IVF en menopauzale klachten.
cupping-3-1024x638

MYOFASCIALE THERAPIE

Myofasciale therapie, ook wel dry needling genoemd, is een techniek die tot het domein van de acupunctuur behoort en door acupuncturisten wordt toegepast. Hierbij wordt met een acupunctuurnaald in de pijnlijke punten van de spier geprikt. Deze pijnlijke punten noemen ze triggerpunten of ashi-punten (Chinese geneeskunde).

TERUGBETALINGEN

Kinesitherapie

Er is steeds een financiële tussenkomst van het ziekenfonds voorzien.

Acupunctuur

Als geregistreerd lid van de beroepsvereniging Eufom is er afhankelijk van het ziekenfonds waarbij u aangesloten bent een terugbetaling mogelijk.

NUTTIGE LINKS EN WEETJES